LPG in caravan of camper legaal of niet legaal?

Het gebruik van LPG in plaats van propaan of butaan in caravans en campers is in opmars.
Zeker omdat de prijs van autogas lager ligt dan die van de reguliere gasflessen. Daarom kan het voor veel kampeerders interessant zijn om over te stappen op LPG.

De losse LPG gastanks lijken dezelfde gasflessen als ook voor heftrucks gebruikt worden. Het verschil is de afname kraan, welke voor heftrucks vloeibaar gas levert en bij LPG Gasdampflessen gas in dampvorm levert. Deze gasdamp tanks (vanaf € 200,00 te koop) zijn aanmerkelijk duurder dan de standaard gasfles, welke met 1 afsluiter (conform de ADR definitie voor een eenvoudige drukhouder) is uitgevoerd.

De LPG gasfles is voorzien van een aparte vulaansluiting met een automatische 80% afslag, een overdrukbeveiliging, een inhoudsmeter en de afname kraan. De LPG gasdamp tank wordt met een Europees CE-keur aangeboden en is daarmee ook in Nederland toegestaan.

Als LPG Gasdampflessen (ook wel wisselreservoirs genoemd) voldoen aan de juiste technische specificaties zoals een vulbegrenzer zodat de fles tot maximaal 80% gevuld kan worden en een overdruk beveiliging dan mogen deze flessen gevuld worden op een LPG tankstation in het buitenland.

Let op: Gewone gasflessen zijn ongeschikt om gevuld te worden bij een LPG installatie bij het pompstation. Deze flessen hebben geen vulbegrenzer dus je brengt jezelf en anderen in groot gevaar omdat ze kunnen exploderen bij overvulling. Deze flessen mogen alleen gevuld of omgeruild worden bij erkende gasvulstations.

Met ingang van 1 januari 2010 is er geen onderscheid meer in gebruik van LPG als autogas en voor ander gebruik. Tot 1 januari 2010 was over LPG als autogas accijns verschuldigd en voor ander gebruik (bijv. als campinggas) energiebelasting (EB). Omdat het EB-tarief hoger was dan het accijnstarief werd regelmatig misbruik geconstateerd (bijv. het vullen van gastanks bij een tankstation).

Huidige Nederlandse wetgeving m.b.t. het vullen van gasinstallaties.

Artikel 5.73
1. Het afleveren van LPG vindt uitsluitend plaats door middel van de afleverzuil.
2. De afleverzuil levert uitsluitend LPG aan:

  • a. brandstofreservoirs die uitsluitend dienen voor de berging van LPG, die speciaal zijn ingericht voor de aandrijving van motorvoertuigen en die zijn bevestigd aan deze voertuigen en die al dan niet mede zijn ingericht voor de voeding van verwarmingssystemen voor gebruik in motorvoertuigen op de weg en de aanhangers daarvan mits die verwarmingssystemen voldoen aan de eisen van de Regeling voertuigen;
  • b. het reservoir van de LPG-tankwagen, indien de LPG-afleverinstallatie leeg wordt gemaakt.

3. Bij het afleveren van LPG is de vulsnelheid gelimiteerd tot 80 liter per minuut.

Artikel 5.74
Gasflessen en wisselreservoirs worden niet met LPG gevuld.

Lees ook: http://wetten.overheid.nl/BWBR0022830

Bijlage X. , behorende bij artikel 6.3

Artikel 1.9
1. Er mogen geen andere apparaten op de LPG-installatie worden aangesloten dan strikt noodzakelijk voor het goed functioneren van de motor van het voertuig.

2. In afwijking van het eerste lid, mogen voertuigen met de voertuigclassificatie M1 met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg, M2, M3, N2 of N3 worden uitgerust met een verwarmingssysteem voor de passagiersruimte dat is aangesloten op de LPG-installatie. Link: Voertuigclassificaties op RDW.

3. Het verwarmingssysteem, bedoeld in het tweede lid, is toegestaan, indien dit verwarmingssysteem volgens de Dienst Wegverkeer voldoende is beschermd en de voorgeschreven werking van de normale LPG-installatie niet wordt beïnvloed.

Lees ook: http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798

Dat houdt dus simpelweg in dat losse tanks in Nederland NIET legaal gevuld mogen worden op tankstations voor gebruik in de caravan of camper. Het gebruik van de fles is wel toegestaan in Nederland mits hij in het buitenland gevuld is.

In de meeste EU landen mogen de tanks (mits ze aan alle technische specificaties voldoen) wel gevuld worden voor andere doeleinden dan alleen het aandrijven van hef- en transportwerktuigen.

Campers met LPG gastank

De camper valt in de voertuigclassificatie M1 (Personenauto). De gastanks mogen in Nederland alleen gevuld worden als de camper zwaarder is dan 3.500 kg. Alleen de passagiersruimte mag ermee verwarmd worden. Er mag dus geen kooktoestel op de gasinstallatie zijn aangesloten. Ook moet de gasinstallatie vast zijn ingebouwd met een vulnippel aan de buitenzijde.

Wat zegt de verzekeraar ervan?

Wanneer er onder een camper een LPG tank gemonteerd is dan is er alleen dekking als er van te voren melding gemaakt is van de tank. De gasinstallatie moet ook goedgekeurd zijn door een deskundige. De premie kan dan wel wat hoger worden.

Over LPG gebruik in caravans wordt niet speciaal melding gemaakt bij de verzekeraars. Als de LPG Gasdampfles is aangesloten op het normale systeem van de caravan die voldoet aan alle wettelijke eisen en er gebruik wordt gemaakt van de originele koppelingen dan is er gewoon dekking.

Voordeliger?

Of het je voordeel op kan leveren is afhankelijk van de hoeveelheid gas die je jaarlijks gebruikt. De hogere prijs van de gastank (vanaf € 200,00) moet je wel terugverdienen.

Omdat deze gastanks door de particulier gebruikt worden, is de maximale keurtermijn waarbinnen deze tanks gebruikt mogen worden 10 jaar. Gezien de kosten om een LPG gastank te laten keuren, moet de koper van deze gastank er van uit gaan dat de gastank na 10 jaar vervangen moet worden door een nieuwe.

Berekening

Het lastige is dat propaan en butaan worden verkocht per kilogram en LPG per liter. We moeten dus eerst omrekenen naar liters om de prijzen te kunnen vergelijken.

De dichtheid (gewicht) bij 15°C van:
– Propaan is 0,510 kg voor 1 liter gas
– Butaan is 0,587 kg voor 1 liter gas
– LPG is een mengsel van propaan (60%) en butaan (40%) dus 0,540 kg voor 1 liter gas

We gaan rekenen met propaan (met een eigen fles) want dat is het goedkoopst en de beste vergelijking.

1 kg propaan = 1 : 0,51 = 1,96 liter
Een 11 kg propaanvulling kost € 22,50* en is 21,56 liter dus kost € 1,04 per liter
LPG kost € 0,799* per liter en is dus € 0,241 per liter goedkoper dan propaan.

Een gasdamptank van 27 liter (incl. vulnippel) kost +/- € 215,00* en kan tot 22 liter (80%) = +/- 11 kg gevuld worden. Deze fles gaat 10 jaar mee dus dat is € 21,50 per jaar.

Een lege propaan fles van 11 kg kost € 43,25*.
Deze fles gaat ook 10 jaar mee dus dat is € 4,33 per jaar.

Per vulling bespaar je € 5,30 (22 x € 0,241) ten opzichte van propaan.

Het prijsverschil tussen de aanschafprijs van de LPG gasdampfles en de lege propaanfles is € 17,17 per jaar.

Nu de magische rekensom: € 17,17 : € 5,30 = 3,23 (vullingen) dus dat houdt in dat vanaf 4 vullingen (van 11 kg) per jaar koken en stoken op LPG (in Nederland) goedkoper is.
* peildatum: 26 april 2017

Conclusie

Het verwarmen en koken op LPG is erg interessant voor wintersporters die hun caravan in het buitenland hebben staan. Uit ervaring weet ik dat er veel gas nodig is om tijdens de winter de caravan te verwarmen. Zeker als je in de voortent nog een extra kachel gebruikt. Dat kan oplopen tot wel 4 a 5 liter gas per dag voor het verwarmen van de caravan. Over het algemeen is de prijs voor propaan in het buitenland ook wat hoger dan in Nederland.

Controleer voor de aanschaf van een gasdamptank of er in de buurt een tankstation aanwezig is met een autogas installatie. Deze tankstations zijn in het buitenland veel dunner gezaaid dan in Nederland. Link: Autogas tankstations in Europa.

Let op: LPG is oorspronkelijk bedoeld voor het aandrijven van motoren en daarom zijn er smeermiddelen aan toegevoegd. Het is raadzaam om een speciaal hiervoor verkrijgbaar gasfilter te gebruiken om vervuiling van de leidingen en aangesloten apparaten tegen te gaan.

Gasdamptanks, gasfilters en vulnippels zijn te koop op: Kampeerwereld.nl en Gaswinkel.com

Dit artikel komt oorspronkelijk van onze website: Kampeerinfo.nl

Dit artikel is met grote zorg gemaakt, derhalve kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bevestiging *