Nieuws insturen

Wij worden gelukkig van aangeleverd nieuws.

Aangeleverde nieuwsartikelen worden alleen geplaatst indien zij goede raakvlakken hebben met kamperen. Wij behouden ook het recht om het nieuwsartikel naar eigen inzicht te aan te passen.

Graag ontvangen wij ook één of meerdere foto’s die wij rechtenvrij op onze website mogen gebruiken.

Gaat het nieuws over een (kampeer) product en wil je ons daar blij mee maken zodat we het kunnen bekijken en proberen (hoe enthousiaster we zijn, hoe leuker het artikel en hoe groter de kans dat het artikel geplaatst wordt) dan kun je het opsturen naar:

KampeerMagazine.nl
Zuidergracht 21-6
3763 LS Soest

Graag wel even in je mail vermelden dat het product wordt opgestuurd.

Je nieuws insturen kun je doen via ons e-mailadres: nieuws@kampeermagazine.nl