LPG gasfles in caravan/camper legaal of niet legaal

10

Een LPG gasfles gebruiken in caravans en campers lijkt aan populariteit te winnen. Zeker omdat de prijs van autogas lager ligt dan de prijs van propaan of butaan. Een LPG gasfles kan voor kampeerders interessant zijn. Maar mag het en is het nou echt zoveel goedkoper?

De losse LPG gastanks lijken dezelfde gasflessen als ook voor heftrucks gebruikt worden. Het verschil is de afname kraan, welke voor heftrucks vloeibaar gas levert en bij LPG gasdampflessen gas in dampvorm levert. Een LPG gasfles (vanaf € 200,00 te koop) is aanmerkelijk duurder dan de standaard gasfles, welke met 1 afsluiter (conform de ADR definitie voor een eenvoudige drukhouder) is uitgevoerd.

De LPG gasfles is voorzien van een aparte vulaansluiting met een automatische 80% afslag, een overdrukbeveiliging, een inhoudsmeter en de afname kraan. De LPG gasdamp tank wordt met een Europees CE-keur aangeboden en is daarmee ook in Nederland toegestaan.

Als LPG Gasdampflessen (ook wel wisselreservoirs genoemd) voldoen aan de juiste technische specificaties zoals een vulbegrenzer zodat de fles tot maximaal 80% gevuld kan worden en een overdruk beveiliging dan mogen deze flessen gevuld worden op een LPG tankstation in het buitenland.

Let op

Gewone gasflessen zijn ongeschikt om gevuld te worden bij een LPG installatie bij het pompstation. Deze flessen hebben geen vulbegrenzer dus je brengt jezelf en anderen in groot gevaar omdat ze kunnen exploderen bij overvulling. Deze flessen mogen alleen gevuld of omgeruild worden bij erkende gasvulstations.

Met ingang van 1 januari 2010 is er geen onderscheid meer in gebruik van LPG als autogas en voor ander gebruik. Tot 1 januari 2010 was over LPG als autogas accijns verschuldigd en voor ander gebruik (bijv. als campinggas) energiebelasting (EB). Omdat het EB-tarief hoger was dan het accijnstarief werd regelmatig misbruik geconstateerd (bijv. het vullen van gastanks bij een tankstation).

Huidige Nederlandse wetgeving m.b.t. het vullen van gasinstallaties.

Artikel 5.73
1. Het afleveren van LPG vindt uitsluitend plaats door middel van de afleverzuil.
2. De afleverzuil levert uitsluitend LPG aan:

 • a. brandstofreservoirs die uitsluitend dienen voor de berging van LPG, die speciaal zijn ingericht voor de aandrijving van motorvoertuigen en die zijn bevestigd aan deze voertuigen en die al dan niet mede zijn ingericht voor de voeding van verwarmingssystemen voor gebruik in motorvoertuigen op de weg en de aanhangers daarvan mits die verwarmingssystemen voldoen aan de eisen van de Regeling voertuigen;
 • b. het reservoir van de LPG-tankwagen, indien de LPG-afleverinstallatie leeg wordt gemaakt.

3. Bij het afleveren van LPG is de vulsnelheid gelimiteerd tot 80 liter per minuut.

Artikel 5.74
Gasflessen en wisselreservoirs worden niet met LPG gevuld.

Lees ook: https://wetten.overheid.nl/BWBR0022830

Bijlage X. , behorende bij artikel 6.3

Artikel 1.9
1. Er mogen geen andere apparaten op de LPG-installatie worden aangesloten dan strikt noodzakelijk voor het goed functioneren van de motor van het voertuig.

2. In afwijking van het eerste lid, mogen voertuigen met de voertuigclassificatie M1 met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg, M2, M3, N2 of N3 worden uitgerust met een verwarmingssysteem voor de passagiersruimte dat is aangesloten op de LPG-installatie. Link: Voertuigclassificaties op RDW.

3. Het verwarmingssysteem, bedoeld in het tweede lid, is toegestaan, indien dit verwarmingssysteem volgens de Dienst Wegverkeer voldoende is beschermd en de voorgeschreven werking van de normale LPG-installatie niet wordt beïnvloed.

Lees ook: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025798

Dat houdt dus simpelweg in dat losse tanks in Nederland NIET legaal gevuld mogen worden op tankstations voor gebruik in de caravan of camper. Het gebruik van de fles is wel toegestaan in Nederland mits hij in het buitenland gevuld is.

In de meeste EU landen mogen de tanks (mits ze aan alle technische specificaties voldoen) wel gevuld worden voor andere doeleinden dan alleen het aandrijven van hef- en transportwerktuigen.

Campers met LPG gastank

De camper valt in de voertuigclassificatie M1 (Personenauto). De gastanks mogen in Nederland alleen gevuld worden als de camper zwaarder is dan 3.500 kg. Alleen de passagiersruimte mag ermee verwarmd worden. Er mag dus geen kooktoestel op de gasinstallatie zijn aangesloten. Ook moet de gasinstallatie vast zijn ingebouwd met een vulnippel aan de buitenzijde.

Wat zegt de verzekeraar ervan?

Wanneer er onder een camper een LPG tank gemonteerd is dan is er alleen dekking als er van te voren melding gemaakt is van de tank. De gasinstallatie moet ook goedgekeurd zijn door een deskundige. De premie kan dan wel wat hoger worden.

Over LPG gebruik in caravans wordt niet speciaal melding gemaakt bij de verzekeraars. Als de LPG Gasdampfles is aangesloten op het normale systeem van de caravan die voldoet aan alle wettelijke eisen en er gebruik wordt gemaakt van de originele koppelingen dan is er gewoon dekking.

Gebruik van een LPG gasfles voordeliger?

Sommige verkopers van LPG gasflessen suggereren dat het 50% goedkoper is en al bij 1 LPG vulling rendabel is maar dat is pure onzin. LPG is (maar) +/- 20% goedkoper dan propaan en je hebt een aanzienlijk duurdere gasfles nodig.

Of het je voordeel op kan leveren is afhankelijk van de hoeveelheid gas die je jaarlijks gebruikt. De hogere prijs van de LPG gasfles (vanaf € 200,00) moet je wel terugverdienen.

Omdat deze gastanks door de particulier gebruikt worden, is de maximale keurtermijn waarbinnen deze tanks gebruikt mogen worden 10 jaar. Gezien de kosten om een LPG gastank te laten keuren, moet de koper van deze gastank er van uit gaan dat de LPG gasfles na 10 jaar vervangen moet worden door een nieuwe.

Let op: LPG is oorspronkelijk bedoeld voor het aandrijven van motoren en daarom wordt er een smeermiddel (glycerine) aan toegevoegd. Het is raadzaam om een speciaal hiervoor verkrijgbaar gasfilter te gebruiken om vervuiling van de leidingen en aangesloten apparaten tegen te gaan.

Berekening

Het lastige is dat propaan en butaan worden verkocht per kilogram en LPG per liter. We moeten dus eerst omrekenen naar liters om de prijzen te kunnen vergelijken.

De dichtheid (gewicht) bij 15°C van:
– Propaan is 0,510 kg voor 1 liter gas
– Butaan is 0,587 kg voor 1 liter gas
– LPG is een mengsel van propaan (60%) en butaan (40%) dus 0,540 kg voor 1 liter gas

We gaan rekenen met propaan (met een eigen fles) want dat is het goedkoopst en de beste vergelijking.

1 kg propaan = 1 : 0,51 = 1,96 liter
Een 11 kg propaanvulling kost € 22,50* en is 21,56 liter dus kost € 1,04 per liter.
LPG kost gemiddeld € 0,66* (gemiddelde van 2017/2018, bron: CBS) per liter en is dus € 0,38 per liter goedkoper dan propaan.

Een gasdamptank van 27 liter (incl. vulnippel) kost +/- € 215,00* en kan tot 22 liter (80%) = +/- 11 kg gevuld worden. Deze fles gaat 10 jaar mee dus dat is € 21,50 per jaar.

Een lege propaan fles (din-fles) met een inhoud van 11 kg kost € 43,25*.
Deze fles gaat ook 10 jaar mee dus dat is € 4,33 per jaar.

Per vulling bespaar je € 8,36 (22 x € 0,38) ten opzichte van propaan.

Het prijsverschil tussen de aanschafprijs van de LPG gasdampfles en de lege propaanfles is € 17,17 per jaar.

Nu de magische rekensom: € 17,17 : € 8,36 = 2,05 (vullingen) dus dat houdt in dat vanaf 2 vullingen (van 11 kg) per jaar koken en stoken op LPG (in Nederland) goedkoper is.
* peildatum: 23 februari 2019

Conclusie

In Nederland mag een LPG gasfles NIET bij een tankstation gevuld worden voor verwarmen en/of koken (gebruik in caravan of camper). In het buitenland mag het (vaak) wel.

Overstappen op een LPG gasfles in je caravan of camper is pas goedkoper als je minimaal 2 keer per jaar je gasfles (van 11 kg) laat vullen of omruilt. Met elke vulling meer bespaar je gemiddeld € 8,36 per vulling.

Het verwarmen en koken op LPG kan wel erg interessant zijn voor seizoenkampeerders of wintersporters die hun caravan in het buitenland hebben staan. Uit ervaring weet ik dat er veel gas nodig is om tijdens de winter de caravan te verwarmen. Zeker als je in de voortent nog een extra kachel gebruikt. Dat kan oplopen tot wel 4 a 5 liter gas per dag voor het verwarmen van de caravan.

Over het algemeen is de prijs voor propaan in het buitenland ook wat hoger dan in Nederland.

Controleer voor de aanschaf van een LPG gasfles of er in de buurt een tankstation aanwezig is met een autogas installatie. Deze tankstations zijn in het buitenland veel dunner gezaaid dan in Nederland. Link: LPGwijzer.com.

Lees ook: Gasslang vervangen van caravan of camper

Tariefbronnen

Van de Laar (propaan)
CBS (LPG)
Gaswinkel.com (LPG gasdamptanks)

Dit artikel stond oorspronkelijk sinds september 2006 op onze website Kampeerinfo.nl en is met grote zorg door ons geschreven en geactualiseerd, derhalve kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang artikelen zoals deze in je mailbox.

4.7/5 (44)

Wij waarderen je mening!

Laatste update:

10 REACTIES

 1. Als iemand de website kan vinden waar dame zegt dat je gasfles kan omruilen, dus niet zelf (mooi sprinkel sprankel gezegd) “Hoeft” te vullen. kan iemand even bij vermelden dat je alleen wel daarvoor ongeveer een derde van de kosten op een fles van 10 liter “hoeft” te betalen, mag wat kosten , maar ga dan geen mooi weer verhaal er van maken, verdikke.

 2. De vergelijking met een eigen fles is kostentechnisch wel het best maar practisch valt het tegen. Los van de kosten is het gezeur van flessen in de eu met lpg flessen achter de rug. Omdat eigen flessen in NL al nauwelijks gevuld kunnen worden en in het buitenland al vaak helemaal niet lopen de kosten al snel hoger op. Lpg flessen thuis ook op de bbq gebruiken! Dan wordt het kostentechnisch en ivm gebruiksgemak in eu al snel aantrekkelijk.

 3. Ik heb gewoon een vulnippel voor LPG aan de buitenkant van de camper gemaakt, met daarachter een gasfilter en een LPG tank (kunstof) netjes met 80%afslag en meter ect. ect…

  Als ik dat ding vul bij de pomp doet niemand daar moeilijk over. Het is Nederlandse Bureaucratie die je beperkt niets onveiligs aan. Ik ga dan ook zeker niks veranderen nu ik dit document heb gelezen. Ik rij immers met de camper ook voor 20% op zonnebloemolie als er een aanbieding is.

 4. Er wordt hier gerekend met 84 cent voor een liter LPG.
  Bij mij om de hoek kost de LPG echter 57 cent, dat is nogal een verschil..
  Zeker als je de propaan fles moet omruilen voor een volle, dan kom je op een veel groter verschil per fles uit dan hier is berekend. (magic)

  • Wij hebben de berekening gemaakt met de landelijke adviesprijzen omdat wij niet de plaatselijke LPG prijzen kennen.
   Bij een prijs van € 0,57 per liter LPG komt het prijsverschil op € 10,34 per vulling en is het bij 2 vullingen (17,17 : 10,34 = 1,66) of meer per jaar goedkoper om LPG te gaan gebruiken.

   Ik heb bij het CBS de gemiddelde LPG prijs per jaar gevonden (66 cent) en daar is de berekening nu mee gemaakt.

 5. Excuses als dit duidelijk zou moeten zijn , maar het is dus NIET toegestaan in NL om een LPG gasfles op een tankstation te vullen…? Ondanks de terugslagnippel en overvul begrenzer…?

 6. de berekening is leuk gemaakt maar 22,50 euro voor 11 kg propaan is heel goedkoop ,bij caravan,kampeer winkel gasboer 27.50 of meer . de 0,66 ct per liter lpg klopt ongeveer wel in lpg zit wel een smeermiddel dus plaats een filter wil je geen problemen.volgens de wet mag je een lpg dampfles of tank plaatsen als hij maar goed vast zit vullen mag ook maar alleen met een buiten vulling !!!
  den haag en de brandstof lobby hebben leuk handje klap gedaan voordeel van de schatkist en de brandstof handel .

 7. Ik weet niet hoelang het geleden is dat de schrijver van het artikel buiten geweest is maar als je twee lichtgewicht BP flessen €110,- statiegeld en twee vullingen koopt €79.90 is €189.90 ( Want wie rijd er nog met twee roestige zware stalen flessen rond ) blijft er voor de tweede lpg fles een kleine € 200,- over.
  ik reken de drukregelaar en slagen niet mee want die moet je alle systemen ook aan schaffen. De lpg prijs is op dit moment € 0.56 x 22 is €12.32 voor een vulling Ik ben dit jaar 15 weken met de camper weg geweest een heb 5 x getankt is 5 x€ 12.32 is € 61.60 als ik 5 flessen omruil is 5 x € 39.95 is 199.75 dus in ruim twee jaar heb ik mijn twee dampgastanken net buiten vulling terug verdiend en dan over het gemak en veiligheid niet spreken als ik dat geklungel bij kampeerders ziet hoe ze een fles aansluiten is er veel onkunde. Maar blijf vooral met je flessen sjouwen en pas op voor je kleding want de onderkant zit roest.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bevestiging *