LPG gasfles in caravan/camper legaal of niet legaal

Een LPG gasfles gebruiken in caravans en campers lijkt aan populariteit te winnen. Zeker omdat de prijs van autogas lager ligt dan de prijs van propaan of butaan. Een LPG gasfles kan voor kampeerders interessant zijn. Maar mag het en is het nou echt zoveel goedkoper?

De losse LPG gastanks lijken op dezelfde gasflessen die ook voor heftrucks gebruikt worden. Het verschil is de afname kraan, welke voor heftrucks vloeibaar gas levert en bij LPG gasdampflessen gas in dampvorm levert. Een LPG gasfles (vanaf € 220,00 te koop) is aanmerkelijk duurder dan de standaard gasfles, welke met 1 afsluiter (conform de ADR definitie voor een eenvoudige drukhouder) is uitgevoerd.

De LPG gasfles is voorzien van een aparte vulaansluiting met een automatische 80% afslag, een overdrukbeveiliging, een inhoudsmeter en de afname kraan. De LPG gasdamp tank wordt met een Europees CE-keur aangeboden en is daarmee ook in Nederland toegestaan.

Als LPG Gasdampflessen (ook wel wisselreservoirs genoemd) voldoen aan de juiste technische specificaties zoals een vulbegrenzer zodat de fles tot maximaal 80% gevuld kan worden en een overdruk beveiliging dan mag je een LPG gasfles vullen op een LPG tankstation in het buitenland.

Let op

Gewone gasflessen zijn ongeschikt om gevuld te worden bij een LPG installatie bij het pompstation. Deze flessen hebben geen vulbegrenzer dus je brengt jezelf en anderen in groot gevaar omdat ze kunnen exploderen bij overvulling. Deze flessen mag je alleen laten vullen of omruilen bij erkende gasvulstations.

Met ingang van 1 januari 2010 is er geen onderscheid meer in gebruik van LPG als autogas en voor ander gebruik. Tot 1 januari 2010 was over LPG als autogas accijns verschuldigd en voor ander gebruik (bijv. als campinggas) energiebelasting (EB). Omdat het EB-tarief hoger was dan het accijnstarief werd regelmatig misbruik geconstateerd (bijv. het vullen van gastanks bij een tankstation).

Huidige Nederlandse wetgeving m.b.t. het vullen van gasinstallaties.

Artikel 5.73
1. Het afleveren van LPG vindt uitsluitend plaats door middel van de afleverzuil.
2. De afleverzuil levert uitsluitend LPG aan:

 • a. brandstofreservoirs die uitsluitend dienen voor de berging van LPG, die speciaal zijn ingericht voor de aandrijving van motorvoertuigen en die zijn bevestigd aan deze voertuigen en die al dan niet mede zijn ingericht voor de voeding van verwarmingssystemen voor gebruik in motorvoertuigen op de weg en de aanhangers daarvan mits die verwarmingssystemen voldoen aan de eisen van de Regeling voertuigen;
 • b. het reservoir van de LPG-tankwagen, indien de LPG-afleverinstallatie leeg wordt gemaakt.
Leestip:  Overname Strating Caravans

3. Bij het afleveren van LPG is de vulsnelheid gelimiteerd tot 80 liter per minuut.

Artikel 5.74
Gasflessen en wisselreservoirs worden niet met LPG gevuld.

Lees ook: https://wetten.overheid.nl/BWBR0022830

Bijlage X. , behorende bij artikel 6.3

Artikel 1.9
1. Er mogen geen andere apparaten op de LPG-installatie worden aangesloten dan strikt noodzakelijk voor het goed functioneren van de motor van het voertuig.

2. In afwijking van het eerste lid, mogen voertuigen met de voertuigclassificatie M1 met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg, M2, M3, N2 of N3 worden uitgerust met een verwarmingssysteem voor de passagiersruimte dat is aangesloten op de LPG-installatie. Link: Voertuigclassificaties op RDW.

3. Het verwarmingssysteem, bedoeld in het tweede lid, is toegestaan, indien dit verwarmingssysteem volgens de Dienst Wegverkeer voldoende is beschermd en de voorgeschreven werking van de normale LPG-installatie niet wordt beïnvloed.

Lees ook: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025798

Dat houdt dus simpelweg in dat losse tanks in Nederland NIET legaal gevuld mogen worden op tankstations voor gebruik in de caravan of camper. Het gebruik van de fles is wel toegestaan in Nederland mits hij in het buitenland gevuld is.

In de meeste EU landen mogen de tanks (mits ze aan alle technische specificaties voldoen) wel gevuld worden voor andere doeleinden dan alleen het aandrijven van hef- en transportwerktuigen.

Campers met LPG gastank

De camper valt in de voertuigclassificatie M1 (Personenauto). De gastanks mag je in Nederland alleen vullen als de camper zwaarder is dan 3.500 kg. Alleen de passagiersruimte mag je ermee verwarmen. Er mag dus geen kooktoestel op de gasinstallatie zijn aangesloten. Ook moet de gasinstallatie vast zijn ingebouwd met een vulnippel aan de buitenzijde.

Wat zegt de verzekeraar ervan?

Wanneer er onder een camper een LPG tank gemonteerd is dan is er alleen dekking als er van te voren melding gemaakt is van de tank. De gasinstallatie moet ook goedgekeurd zijn door een deskundige. De premie kan dan wel wat hoger worden.

Verzekeraars melden niets over het gebruik van een LPG gasfles. Als de LPG Gasdampfles is aangesloten op het normale systeem van de caravan die voldoet aan alle wettelijke eisen en je gebruik maakt van de originele koppelingen dan is er gewoon dekking.

Gebruik van een LPG gasfles voordeliger?

LPG is +/- 59% goedkoper dan propaan maar je hebt wel een aanzienlijk duurdere gasfles + gasfilter nodig.

Of het je voordeel op kan leveren is afhankelijk van de hoeveelheid gas die je jaarlijks gebruikt. De hogere prijs van de LPG gasfles (vanaf € 240,00) moet je wel terugverdienen.

Leestip:  Camper Centrum Groningen alles op het gebied van campers

Omdat deze gastanks door de particulier gebruikt worden, is de maximale keurtermijn waarbinnen je deze tanks mag gebruiken 10 jaar. Gezien de kosten om een LPG gastank te laten keuren, moet de koper van deze gastank er van uit gaan dat je de LPG gasfles na 10 jaar moet vervangen door een nieuwe.

Let op: LPG is oorspronkelijk bedoeld voor het aandrijven van motoren en daarom wordt er een smeermiddel (glycerine) aan toegevoegd. Het is raadzaam om een speciaal hiervoor verkrijgbaar gasfilter te gebruiken om vervuiling van de leidingen en aangesloten apparaten tegen te gaan.

Berekening

Het lastige is dat propaan en butaan worden verkocht per kilogram en LPG per liter. We moeten dus eerst omrekenen naar liters om de prijzen te kunnen vergelijken.

De dichtheid (gewicht) bij 15°C van:
– Propaan is 0,510 kg voor 1 liter gas
– Butaan is 0,587 kg voor 1 liter gas
– LPG is een mengsel van propaan (60%) en butaan (40%) dus 0,540 kg voor 1 liter gas

We gaan rekenen met propaan (met een eigen fles) want dat is het goedkoopst en de beste vergelijking.

1 kg propaan = 1 : 0,51 = 1,96 liter
Een 10,5 kg propaanvulling kost € 33,40* en is 20,58 liter dus kost € 1,62 per liter.
LPG kost gemiddeld € 0,66* (gemiddelde van 2020/2021, bron: CBS) per liter en is dus € 0,96 per liter goedkoper dan propaan.

Een gasdamptank van 27 liter (incl. alle Europese vulnippels) kost +/- € 240,00* en kan tot 22 liter (80%) = +/- 11 kg gevuld worden.
Een Truma gasfilter kost: € 75,00* en voor het gemak gaan we er vanuit dat deze ook 10 jaar meegaat (de filterpads komen we later op terug).

De totaal investering is: € 240,00 + € 75,00 = € 315,00. Deze fles gaat 10 jaar mee dus dat is € 31,50 per jaar.

Een lege propaan fles (din-fles) met een inhoud van 11 kg kost € 40,00*.
Deze fles gaat ook 10 jaar mee dus dat is € 4,00 per jaar.

Per vulling bespaar je € 21,18 (22 x € 0,96) ten opzichte van propaan. Een filterpad voor het gasfilter kost € 1,80 per stuk en moet je elke vulling vervangen dus deze trekken we er vanaf. Samen: € 21,18 – € 1,80 = € 19,38

Leestip:  Vans & Co heerlijk genieten van alle vrijheid

Het prijsverschil tussen de aanschafprijs van de LPG gasdampfles + gasfilter en de lege propaanfles is € 27,50 per jaar.

Nu de magische rekensom: € 27,50 : € 19,38 = 1,42 (vullingen) dus dat houdt in dat bij 2 vullingen per jaar de prijs al lager is en koken en stoken op LPG (in Nederland) goedkoper is.
* peildatum: 13 oktober 2021

Conclusie

In Nederland mag je een LPG gasfles NIET bij een tankstation vullen voor verwarmen en/of koken (gebruik in caravan of camper). In het buitenland mag je het (vaak) wel.

Overstappen op een LPG gasfles in je caravan of camper is pas goedkoper als je minimaal 2 keer per jaar je gasfles (van 11 kg) laat vullen of omruilt. Met elke vulling meer bespaar je gemiddeld € 19,38 per vulling.

Het verwarmen en koken op LPG kan wel erg interessant zijn voor seizoenkampeerders of wintersporters die hun caravan in het buitenland hebben staan. Uit ervaring weet ik dat er veel gas nodig is om tijdens de winter de caravan te verwarmen. Zeker als je in de voortent nog een extra kachel gebruikt. Dat kan oplopen tot wel 4 a 5 liter gas per dag voor het verwarmen van de caravan.

Over het algemeen is de prijs voor propaan in het buitenland ook wat hoger dan in Nederland.

Controleer voor de aanschaf van een LPG gasfles of er in de buurt een tankstation aanwezig is met een autogas installatie. Deze tankstations zijn in het buitenland veel dunner gezaaid dan in Nederland. Link: myLPG.eu.

LPG Gasflessen zijn o.a. te koop op Bol.com.

Lees ook: Gasslang vervangen van caravan of camper

Tariefbronnen

Mertz Megagas (propaan)
CBS (LPG)
Gaswinkel.com (LPG gasdamptanks)

Dit artikel stond oorspronkelijk sinds september 2006 op onze website Kampeerinfo.nl en is met grote zorg door ons geschreven en geactualiseerd, derhalve kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

 4.6/5 (119)

Wat is je waardering?

21 REACTIES

 1. Als iemand de website kan vinden waar dame zegt dat je gasfles kan omruilen, dus niet zelf (mooi sprinkel sprankel gezegd) “Hoeft” te vullen. kan iemand even bij vermelden dat je alleen wel daarvoor ongeveer een derde van de kosten op een fles van 10 liter “hoeft” te betalen, mag wat kosten , maar ga dan geen mooi weer verhaal er van maken, verdikke.

 2. De vergelijking met een eigen fles is kostentechnisch wel het best maar practisch valt het tegen. Los van de kosten is het gezeur van flessen in de eu met lpg flessen achter de rug. Omdat eigen flessen in NL al nauwelijks gevuld kunnen worden en in het buitenland al vaak helemaal niet lopen de kosten al snel hoger op. Lpg flessen thuis ook op de bbq gebruiken! Dan wordt het kostentechnisch en ivm gebruiksgemak in eu al snel aantrekkelijk.

 3. Ik heb gewoon een vulnippel voor LPG aan de buitenkant van de camper gemaakt, met daarachter een gasfilter en een LPG tank (kunstof) netjes met 80%afslag en meter ect. ect…

  Als ik dat ding vul bij de pomp doet niemand daar moeilijk over. Het is Nederlandse Bureaucratie die je beperkt niets onveiligs aan. Ik ga dan ook zeker niks veranderen nu ik dit document heb gelezen. Ik rij immers met de camper ook voor 20% op zonnebloemolie als er een aanbieding is.

 4. Er wordt hier gerekend met 84 cent voor een liter LPG.
  Bij mij om de hoek kost de LPG echter 57 cent, dat is nogal een verschil..
  Zeker als je de propaan fles moet omruilen voor een volle, dan kom je op een veel groter verschil per fles uit dan hier is berekend. (magic)

  • Wij hebben de berekening gemaakt met de landelijke adviesprijzen omdat wij niet de plaatselijke LPG prijzen kennen.
   Bij een prijs van € 0,57 per liter LPG komt het prijsverschil op € 10,34 per vulling en is het bij 2 vullingen (17,17 : 10,34 = 1,66) of meer per jaar goedkoper om LPG te gaan gebruiken.

   Ik heb bij het CBS de gemiddelde LPG prijs per jaar gevonden (66 cent) en daar is de berekening nu mee gemaakt.

 5. Excuses als dit duidelijk zou moeten zijn , maar het is dus NIET toegestaan in NL om een LPG gasfles op een tankstation te vullen…? Ondanks de terugslagnippel en overvul begrenzer…?

 6. de berekening is leuk gemaakt maar 22,50 euro voor 11 kg propaan is heel goedkoop ,bij caravan,kampeer winkel gasboer 27.50 of meer . de 0,66 ct per liter lpg klopt ongeveer wel in lpg zit wel een smeermiddel dus plaats een filter wil je geen problemen.volgens de wet mag je een lpg dampfles of tank plaatsen als hij maar goed vast zit vullen mag ook maar alleen met een buiten vulling !!!
  den haag en de brandstof lobby hebben leuk handje klap gedaan voordeel van de schatkist en de brandstof handel .

 7. Ik weet niet hoelang het geleden is dat de schrijver van het artikel buiten geweest is maar als je twee lichtgewicht BP flessen €110,- statiegeld en twee vullingen koopt €79.90 is €189.90 ( Want wie rijd er nog met twee roestige zware stalen flessen rond ) blijft er voor de tweede lpg fles een kleine € 200,- over.
  ik reken de drukregelaar en slagen niet mee want die moet je alle systemen ook aan schaffen. De lpg prijs is op dit moment € 0.56 x 22 is €12.32 voor een vulling Ik ben dit jaar 15 weken met de camper weg geweest een heb 5 x getankt is 5 x€ 12.32 is € 61.60 als ik 5 flessen omruil is 5 x € 39.95 is 199.75 dus in ruim twee jaar heb ik mijn twee dampgastanken net buiten vulling terug verdiend en dan over het gemak en veiligheid niet spreken als ik dat geklungel bij kampeerders ziet hoe ze een fles aansluiten is er veel onkunde. Maar blijf vooral met je flessen sjouwen en pas op voor je kleding want de onderkant zit roest.

 8. Zaterdag 14 dec. 22 Ltr LPG € 13,42
  Zaterdag 14 dec. 11Kg fles Propaan bij de Cooperatie gehaald € 29,05 incl Btw.

  Maak hier dan maar jullie eigen berekening van
  SUCCES.

 9. Ach ja met een gecertificeerde LPG gasfles met overdrukventiel en inhoudsmeter ben je veel veiliger dan al die ander gasflessen. Is puur een accijns kwestie van de overheid en een lobby verhaal van de belanghebbende organisaties. EU regels moeten gewoon overal gelden!

 10. Geachte redactie,

  Compliment voor uw duidelijke informatie omtrent gebruik van LPG anders dan voor voortstuwing. Ik zat een paar jaar geleden wel met een dilemma. We gingen in het winterseizoen een lange reis maken naar Zuid Spanje en Zuid Portugal. Bij mijn lokale gasleverancier maar eens informatie ingewonnen over het verwachte hogere gasverbruik voor verwarming. Op mijn vraag of eventueel ook LPG in aanmerking zou komen, kreeg ik als antwoord dat dat niet toegestaan was in caravans. Mij werd aangeraden om een extra grote propaan fles mee te nemen. Die kon ik na gebruik ook weer inleveren. Zo gezegd zo gedaan.
  Tijdens de reis bleek dat de koelkast niet meer wilde werken op 230 volt. De koelkast werkte prima op gas, maar daardoor steeg het gebruik van propaan wel behoorlijk. Op een gegeven moment waren we door onze gasvoorraad heen en zochten we een vulstation voor propaan. Dat bleek niet eenvoudig in Portugal. We kwamen uiteindelijk bij een gasvulstation uit dat echter alleen LPG verkocht, maar het vullen van propaanflessen was geen probleem. We troffen meerdere caravanners die hun fles kwamen vullen dus dat hebben wij toen ook maar laten doen. Het ging wel op zijn JBF. Er werd gevraagd hoeveel kilo gas je wilde hebben. Dat werd gevuld zonder overdrukbeveiliging. Na het afkoppelen draaide de bediende nog even de gasfles open om wat overdruk af te laten en klaar was Kees. De rest van de vakantie verliep prima zonder dat we nog gas moesten bijvullen.
  Dit verhaal geeft de beperking van de Nederlandse wetgeving aan. Grote campers kunnen zonder probleem LPG tanken en in het buitenland zijn er helemaal geen restricties. De oplossing is dus een (dure) LPG fles kopen en die over de grens te vullen. Gebruik van LPG voor koken, koeling en verwarming mag ook alleen over de grens. Jammer dat die LPG flessen zo duur zijn.

  Vriendelijke groet,

 11. Kun je een gasdamptank na 10 jaar ook inruilen? Zit er statiegeld op? Kun je hem laten herkeuren? Weet iemand dat en waar kun je dat laten doen?

  • Beste Ger,

   De gasdamptank is niet in te ruilen maar je kunt hem wel laten herkeuren bij Verhaaf in Veghel: http://verhaafveghel.nl/?page_id=420

   De vraag is alleen wel of de kosten van het herkeuren, brandstofkosten en het gedoe opwegen tegen de kosten van een nieuwe fles die tegenwoordig ook al veel lichter (aluminium) zijn.

 12. Ik heb in verband met dezelfde vraag over lpg onderbouw contact gehad met de RDW. De keurmeester die ik aan de telefoon had vertelde dat hij het regelmatig tegenkomt bij steekproeven. Volgens hem:
  1. Mag het gewoon als de tank gebruikt wordt voor huishoudelijke toepassingen
  2. Tanken mag ook gewoon met een buitenaansluiting
  3. Bij de APK wordt er wel naar gekeken, maar de eisen rondom roestvorming zijn minder streng dan bij een tank voor aandrijving
  4. Om de 10 jaar keuren hoeft niet

  Dezelfde vraag overigens bij de ANWB neergelegd en die vertelde dat lpg onderbouw verboden is….

 13. In de caravan gewoon de groene bp flessen gebruiken. Bij aanschaf betaal je een bedrag dat je terug krijgt bij inlevering. Statiegeld dus. Conclusie je hebt bij omruiling altijd goedgekeurde flessen en betaald in weze dus alleen maar voor de inhoud aan gas. Gewicht van de flessen speelt ook een rol. Een volle 10 kg kunststof gasfles weegt ongeveer het zelfde als een lege stalen gasfles van dezelfde inhoud.
  Kunststof gasflessen blijken ook veiliger te zijn dan stalen flessen bij calamiteiten ala brand en dergelijke.

 14. Ik heb al jaren twee aluminium flessen met 80% vulinrichting. Nooit gezeur aan de pomp en lekker voordeling tanken. Z’n 6 maal per jaar. Onze caravan, terrasheater en bbq werken prima en een volledige vulling kost €8-15 (afhankelijk van de gasprijs). Ook inmiddels zijn beide flessen gekeurd bij Verhaaf in Veghel (www.verhaafveghel.nl) voor €65.- (Verhaaf is de enige die ook aluminium flessen mag keuren in Nederland) en de flessen mogen weer 10 jaar mee. Rekensom is dus veel voordeliger als bovenstaand geschetst.

 15. In onze camper is een lpg-tank ingebouwd met een externe vulinrichting (was door vorige eigenaar bij aanschaf reeds gedaan). Vanwege omstandigheden is deze camper door het camperbedrijf binnen het jaar teruggekocht en aan ons verkocht. Het is dus een nieuwe installatie. Onze vraag is de volgende. Wij willen naar de wintersport en dan met name naar een camping waar je via een externe aansluiting op het gas van de camping kan worden aangesloten. Kan zo’n externe koppeling met bepaalde nippel ook op de vulinrichting van de LPG worden aangesloten en via de lpg-fles worden gebruikt?

  • Nee, dat gaat helaas niet. LPG is in de fles vloeibaar, als je gas gebruikt dan verdampt het en de damp (gas) gaat naar je gasdrukregelaar. De vaste aansluiting van de camping moet direct op de gasdrukregelaar aangesloten worden.

   Het is verstandig om een dealer daarvoor een extra (veilige) aansluiting te laten maken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in