Smartengeldboek nog steeds richtsnoer voor de letselschadepraktijk

In het ANWB Smartengeldboek zijn rechterlijke uitspraken over smartengeld bewerkt en verzameld. In de versie van 2024 staan weer ruim 100 nieuwe uitspraken die zijn toegevoegd aan de online Smartengelddatabase.

In de gepubliceerde uitspraken is een tendens merkbaar om bij de zeer zware gevallen het smartengeld iets te verhogen ten opzichte van het verleden. Illustratief is een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 6 april 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:1515, waarbij een jonge vrouw na een aanrijding een dwarslaesie opliep en rolstoelgebonden werd. De rechtbank achtte een smartengeld van € 275.000,- toewijsbaar. Dit ligt al wat dichter bij uitspraken in strafzaken die over het algemeen iets hoger liggen. De gestage stroom uitspraken van de strafrechter over smartengeld valt in dit kader ook op. Die wijst, mede als gevolg van het beleid om voeging van benadeelde partijen aan te moedigen, steeds vaker smartengeld toe en lijkt daarin tot op zekere hoogte een ‘eigen beleid’ te voeren.

Leestip:  World Campooz Day

Over het verschil in toekenning tussen gaat dit keer ook het inleidend artikel in het Smartengeldboek. Het artikel van deze nieuwe uitgave is dit jaar geschreven door mr. Edwin Bosch. Daarin onderzoekt hij of er een verklaring is voor het geconstateerde verschil in de hoogst toegewezen bedragen door de civiele rechter en de strafrechter.

Daarnaast wordt gesignaleerd dat er verschillende initiatieven zijn om tot een meer uniforme vaststelling van het smartengeld te komen. Op dit moment valt niet te voorspellen hoe dat zal uitwerken op de huidige praktijk. Tot sprake is van een nieuwe methodiek blijft het Smartengeldboek in zijn huidige vorm nog steeds het richtsnoer voor de praktijk, zowel voor advocaten en schaderegelaars, als voor rechters.

Via de online Smartengelddatabase zijn voor abonnees ruim 2.800 uitspraken te raadplegen. Zo’n 1.400 daarvan zijn opgenomen in het ANWB Smartengeldboek. Het ANWB Smartengeldboek is al zo’n 65 jaar een uitgave van ANWB Verkeersrecht. Het is het standaardwerk voor de eenduidige en eerlijke bepaling van de hoogte van het smartengeld. Ruim 1.800 advocaten, letselschadebehandelaars, verzekeraars en rechters maken gebruik van het boek. Daarnaast wordt de online database veelvuldig geraadpleegd door de abonnees.

Leestip:  De Waard Tenten opent het kampeerseizoen

Het ANWB Smartengeldboek is onmisbaar voor de letselschadepraktijk. De Hoge Raad heeft in 2000 vastgesteld dat bij de vaststelling van de hoogte van smartengeld gekeken moet worden naar vergelijkbare gevallen. Die vergelijkbare gevallen zijn te vinden in het jaarlijks uitgegeven ANWB Smartengeldboek, dat een overzicht van uitspraken geeft en aldus een kader biedt voor onderhandelingen tussen belangenbehartigers van het slachtoffer en de aansprakelijke tegenpartij of zijn verzekeraar.

Meer informatie: www.smartengeld.nl

Nog geen waarderingen

Wat is je waardering?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in