Welke brandblusser koop je voor camper of caravan?

0

Ik, als vrijwillig brandweerman, vind het geen overbodige luxe om in je camper of caravan een brandblusser te monteren. Campers en caravans zitten tegenwoordig vol met apparatuur en brandbare materialen en als het misgaat dan gaat het ook goed mis. Een beginnend brandje kun je met een brandblusser prima baas en als je daarmee veel schade en leed voorkomt is dat de investering zeker waard.

Er zijn diverse soorten brandblussers op de markt met allemaal hun eigen voor- en nadelen. De meest verkochte types zijn de schuimblusser en poederblusser. Een minder gebruikte brandblusser is een kooldioxideblusser, ook wel C02 blusser of koolzuursneeuwblusser genoemd.

Uitleg over brand

Om te bepalen welke brandblusser het meest geschikt is ga ik je eerst wat uitleggen over brand. Voor een brand zijn er drie essentiële factoren nodig om te kunnen ontstaan of te blijven bestaan. Dat zijn: brandstof, temperatuur en zuurstof. Als er voldoende brandstof en zuurstof aanwezig is en de brandstof komt op de ontstekingstemperatuur dan begint het te branden. Wanneer 1 van deze niet (meer) aanwezig is dan zal de brand niet ontstaan of uitgaan (als je er tenminste één wegneemt met bijvoorbeeld water of een brandblusser).

Naast deze drie factoren zijn er nog twee factoren die invloed hebben op de brand en dat zijn de mengverhouding (brandstof/zuurstof) en de aanwezigheid van een katalysator (een stof die de snelheid van een chemische reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden).

De werking van de brandblussers is gebaseerd op het wegnemen van één of meerdere factoren om daarmee het brandproces te beïnvloeden.

Branden zijn te onderscheiden in 5 soorten

Branden zijn gecategoriseerd in 5 brandklassen. Deze klassen worden met letters aangeduid welke ook op brandblussers terug te vinden zijn. Zo kun je snel zien of de brandblusser die je in je handen hebt geschikt is om de brand waar je voor staat mee te blussen.

Leestip:  Video: Hoe bespaar je gewicht op een campervakantie

Brandklasse A
Vaste stoffen zoals: hout, papier en kunststof.
Blusmiddelen: brandslanghaspel, poederblusser, sproeischuimblussers en een blusdeken.

Brandklasse B
Vloeibare stoffen zoals: benzine, dieselolie, alcohol en aceton.
Blusmiddellen: sproeischuimblussers, CO2 blussers of poederblussers.

Brandklasse C
Gassen zoals: butaan, propaan, LPG, aardgas.
Blusmiddel: poederblusser.

Brandklasse D
Metaal zoals: aluminium, metaal, magnesium.
Blusmiddellen: Metaalbrandblussers (een soort poederblusser).

Brandklasse E
Elektriciteitsbranden. Brandklasse E is in Nederland vervallen omdat elektriciteit wel een oorzaak van brand kan zijn maar zelf niet brand.
Blusmiddel: C02 blusser (tot 1000 volt).

Brandklasse F
Olie en vetten zoals: bakolie of frituurvet.
Blusmiddelen: Vetblusser of een sproeischuimblusser (ABF variant).

Welke brandblussers zijn er en wat zijn de voor- en nadelen?

Sproeischuimblussers

(Sproei)schuimblussers zijn heel geschikt voor het blussen van A en B branden. Het schuimt heeft een koelend effect op de brand en dekt de brand af waardoor er geen zuurstof meer bij kan komen.

Voordelen schuimblusser
– Weinig nevenschade
– Langere blusduur
– Eenvoudig te bedienen
– Ook geschikt voor elektrische installaties tot 1000 volt

Nadelen schuimblusser
– Niet vorstbestendig (de wat duurdere ABF blusser is dat wel)
– Duurder in aanschaf
– Niet geschikt voor gasbranden (klasse C)

Poederblussers

Deze brandblussers zijn geschikt voor het blussen van A, B en C branden. Het poeder bestaat uit heel fijn gemalen zout en dat heeft een negatief katalytisch effect op de brand waardoor hij gesmoord wordt. Daarnaast smelt het poeder vast waardoor het een afdekkend effect heeft zodat zuurstof minder goed bij het vuur kan komen.

Voordelen poederblusser
– Goed bluseffect
– Langere worplengte dan andere blussers
– Vorstbestendig
– Relatief goedkoop

Leestip:  ERIBA Nova is volledig nieuw ontwikkeld

Nadelen poederblusser
– Veel nevenschade omdat de zouten in het poeder elektronica en metalen aantasten
– Het poeder kan gaan klonteren (te verhelpen door de blusser af en toe om te keren)
– Weinig tot geen koelend effect
– Kortere blustijd

C02 blusser

Een C02 blusser is geschikt voor het blussen van B branden. Het blusmiddel heeft een verstikkende en koelende werking. De zuurstof wordt verdreven en daardoor dooft de brand. De blusstof uit deze brandblusser komt met -80 graden celsius naar buiten maar daar schuilt ook het gevaar dat je zelf letsel overhoudt door bevriezing.

Voordelen C02 blusser
– Geen enkele nevenschade
– Geschikt voor elektriciteitsbranden

Nadelen C02 blusser
– Korte blustijd
– Het blusmiddel vervliegt snel
– Relatief duur
– Verstikkend voor mens en dier
– Zware blusser

Brandblussers
Schuimblusser, C02 blusser en poederblusser met op het etiket de brandklassen.

Conclusie

In een camper of caravan heb je eigenlijk alleen te maken met branden in de categorie A, B en C. Dat maakt de keuze voor de juiste brandblusser al wat overzichtelijker.

Een C02 blusser heeft te weinig blussende werking op vaste- en vloeistof branden en daarnaast is de verstikkende werking zo groot dat de kans bestaat dat je niet levend je camper of caravan uitkomt. Die raad ik dus ten strengste af.

Een poederblusser is het meest veelzijdig maar geeft verschrikkelijk veel (onzichtbare) nevenschade. Deze nevenschade komt meestal wat later aan het licht en wordt niet vergoed door de verzekeraar dus een poederblusser adviseer ik ook niet echt.

Een (sproei)schuimblusser heeft dan weliswaar geen effect bij een gasbrand maar qua blussende werking op vaste- en vloeistof branden voldoet hij wel weer heel erg goed. Je hebt daarnaast vrijwel geen nevenschade.

Leestip:  De Amazon voor camperverhuur

Als je dan toch een gasbrand hebt volsta je meestal al door de gasfles dicht te draaien. De brand die dan eventueel overblijft is dan heel goed te temmen met een schuimblusser. Het is sowieso niet verstandig om een gasbrand te doven zolang het gas nog vrijkomt, er ontstaat dan de kans op een explosie.

Mijn advies

Mijn advies is om een (vorstbestendige) ABF-schuimblusser (vast, vloeistof en vet) van ten minste 2 liter aan te schaffen. Bijvoorbeeld deze op Bol.com.

TIP: Als het je gelukt is om de brand te doven dan is het wel verstandig om toch nog even de brandweer te bellen (als dat al niet gedaan was) voor een nacontrole. De brand kan nog ergens tussen zitten en later weer oplaaien. Zet alle ramen en deur(en) open en blijf buiten wachten totdat de concentratie koolmonoxide, die altijd hoog is na een brand, weer gezakt is.

Ik ben misschien een beetje doorgeschoten wat betreft mijn uitleg maar ik hoop wel dat het wat duidelijkheid heeft gegeven voor het maken van een keuze. Nog meer over brand en de brandweer kun je vinden op de brandweer startpagina.

Brandblussers zijn online te koop op: Bol.com en Conrad.nl.

 4.8/5 (33)

Wat is je waardering?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bevestiging *