back to top
Home Tags Milieu

Tag: milieu

Via nieuwe autobelastingen naar verkeer zonder uitstoot

Via nieuwe autobelastingen naar verkeer zonder uitstoot

ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en VNA presenteren haalbaar en betaalbaar plan: ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en VNA (vereniging autoleasemaatschappijen)...
Nederlander positief over milieuzones

Nederlander positief over milieuzones

Nederlander positief over milieuzones, maar snakt naar duidelijkere regels. Nederlanders staan niet onwelwillend tegenover milieuzones, maar vinden wel dat zij hierover slecht worden geïnformeerd door...
Milieuzones

Maatregelen tegen luchtvervuiling

De overheid houdt de luchtkwaliteit in de gaten. Rijksoverheid, provincies of gemeenten nemen maatregelen als de luchtvervuiling te groot is. Jaarlijkse monitoring luchtkwaliteit De overheid controleert...
Europese milieuzones

Centrale portaal voor Europese milieuzones

Europese milieuzones, wettelijke toegangsverboden en de invoering van nieuwe milieustickers nemen in Europa toe. Het Europese wegvervoer wordt, vanwege de hogere fijnstof- en stikstofoxidevervuiling...